Επικοινωνία

Τα γραφεία μας βρίσκονται στην διεύθυνση

Ψαρών 3, Καλαμάτα, Τ.Κ.: 24 100

Τηλ:2721-600.800 FAX:2721-600.800

E-mail:info@vminsurance.gr

Υπεύθυνος: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος